Velkommen til

Bjertnæs Renovasjon AS

Utleie og transport av søppelkonteinere,
lift og krok fra 8m³ til 35m³

10M3 lift konteiner

Den mest brukte utleie konteiner

22 m3 krok konteiner

Mye brukt til utleie for opprydding og byggeavfall

10 m3 lukket lift konteiner

30 m3 krok konteiner

Lift konteiner for løse masser

Kan trilles inn i

Transport flak

Kasse med kran

Kan hente blant annet hageavfall. Og gjøre mindre rive jobber.

Om oss

Firmaet ble startet som Børre Bjertnæs Renovasjon i 1983, og ble utvidet og omdannet til Bjærtnes Renovasjon AS i 2000.
Det er Børre Bjertnæs som driver og eier bedriften, med god hjelp av kona på kontor.

Per idag er vi 6 ansatte i bedriften: 1 på kontor, 3 sjåfører og 2 på sortering.

Vår policy og våre mål er; å gjøre kundene fornøyde, holde konkurransedyktige priser, følge utviklingen i bransjen og være åpen for nye løsninger.

Vi er Godkjent av SFT og fylkesmannen for mottak av industriavfall til grovsortering og omlasting.

For øvrig har vi 35 års erfaring fra bransjen!

Spesialavfall som IKKE skal i konteineren:

 •  Maling
 •  Lim
 •  Lakk
 •  Spray
 •  Trykkbeholdere
 •  Kjemikalier
 •  Medisiner
 •  Batterier
 •  Dekk
 •  Gips
 •  Impregnert treverk
 •  Asbest
 •  PCB vinduer
 •  EE avfall ( alt som har vært i berøring med strøm)

 Overtredelser vil bli ilagt gebyr!

Kontakt oss

+47 41 62 54 41

post@bjertnaesrenovasjon.no
Gml. Hallindalsvei 6 ,3370 Vikersund

13 + 15 =